σημειωτική

η
σημειολογία.

Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого). 2014.

Look at other dictionaries:

  • σημειωτική — η, Ν βλ. σημειωτικός …   Dictionary of Greek

  • σημειωτικός — ή, ό / σημειωτικός, ή, όν, ΝΜΑ νεοελλ. 1. το θηλ. ως ουσ. η σημειωτική α) γλωσσ. η σημειολογία β) ιατρ. παλαιός όρος για την συμπτωματολογία 2. φρ. α) «σημειωτικό σύμπτωμα» ιατρ. το σύμπτωμα που επιτρέπει την εντόπιση τής έδρας τής πάθησης ενός… …   Dictionary of Greek

  • Semiotics — Semiotics, semiotic studies, or semiology is the study of sign processes (semiosis), or signification and communication, signs and symbols, both individually and grouped into sign systems. It includes the study of how meaning is constructed and… …   Wikipedia

  • Aigu — Unter Akzent oder Akzentzeichen (französisch accent) versteht man in der Schrift ein diakritisches Zeichen, das in der gegebenen Sprache zur Markierung des Akzentes verwendet wird. Sie sind bereits seit der Antike bekannt und wurden von den… …   Deutsch Wikipedia

  • Akzent (Schrift) — Unter Akzent oder Akzentzeichen (französisch accent) versteht man in der Schrift ein diakritisches Zeichen, das in der gegebenen Sprache zur Markierung des Akzentes verwendet wird. Sie sind bereits seit der Antike bekannt und wurden von den… …   Deutsch Wikipedia

  • Akzentzeichen — Unter Akzent oder Akzentzeichen (französisch accent) versteht man in der Schrift ein diakritisches Zeichen, das in der gegebenen Sprache zur Markierung des Akzentes verwendet wird. Sie sind bereits seit der Antike bekannt und wurden von den… …   Deutsch Wikipedia

  • Intertextualität — Mit Intertextualität wird in der strukturalistisch und poststrukturalistisch geprägten Kultur und Literaturtheorie das Phänomen bezeichnet, dass kein Bedeutungselement – kein Text also – innerhalb einer kulturellen Struktur ohne Bezug zur… …   Deutsch Wikipedia

  • Intertextualitätstheorie — Das Konzept der Intertextualität bezeichnet in der strukturalistisch und poststrukturalistisch geprägten Kultur und Literaturtheorie das Phänomen, dass kein Bedeutungselement, kein Text also, innerhalb einer kulturellen Struktur ohne Bezug zur… …   Deutsch Wikipedia

  • ́ — Unter Akzent oder Akzentzeichen (französisch accent) versteht man in der Schrift ein diakritisches Zeichen, das in der gegebenen Sprache zur Markierung des Akzentes verwendet wird. Sie sind bereits seit der Antike bekannt und wurden von den… …   Deutsch Wikipedia

  • СЕМИОТИКА — (от греч. semeiot знак) общая теория знаковых систем, изучающая свойства знаковых комплексов самой различной природы. К таким системам относятся естественные языки, письменные и устные, разнообразные искусственные языки, начиная с формализованных …   Философская энциклопедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.